Logo AfA Lobby

Welcome-Center der Agentur für Arbeit Weiden

Informations- und Beratungsstelle für auswärtige qualifizierte Fachkräfte

Sie fragen sich, wie Sie einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz finden, Ihre Deutschkenntnisse verbessern oder wo Sie Ihre berufliche Qualifikation anerkennen lassen? Wir unterstützen Sie gerne dabei und verhelfen Ihnen zu einem gelungenen Start in unserer Region!

Sie sind Arbeitgeber und beschäftigen ausländische Fachkräfte bzw. planen sie einzustellen? Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer und informieren Sie über die notwendigen Formalitäten.

Nutzen Sie unsere Erfahrung und nehmen Sie Kontakt mit uns auf – wir freuen uns auf Sie!

Live-Chat an folgenden Tagen:

Montag, 03.05. - 9:30-11:30 Uhr, 14:00-16:00 Uhr

Dienstag, 04.05.- 9:30-11:30 Uhr, 14:00-16:00 Uhr

Mittwoch, 05.05. - 9:30-11:30 Uhr

Donnerstag, 06.05. - 14:00-16:00 Uhr

Freitag, 07.05. - 9:30-11:30 Uhr


Information and advice centre for skilled workers with foreign qualifications

You are wondering how to find a job or a place on a training programme, how to improve your knowledge of German or where you can have your professional qualifications recognised? We would be happy to support you with this and will help you to make a successful start in our region!

You are an employer and employ foreign workers or plan to employ them? We will answer your questions regarding the employment of foreign employees and inform you about the necessary formalities.

Take advantage of our experience and get in touch with us – we look forward to hearing from you!

Live-Chat:

Monday, 03.05. - 9:30 to 11:30 a.m., 2:00 to 4:00 p.m.

Tuesday, 04.05. - 9:30 to 11:30 a.m., 2:00 to 4:00 p.m.

Wednesday, 05.05. - 9:30 to 11:30 a.m.

Thursday, 06.05. - 2:00 to 4:00 p.m.

Friday, 07.05. -9:30 to 11:30 a.m.


Informační a poradenské centrum pro zahraniční kvalifikované pracovníky

Kladete si otázku, jak najít pracovní místo či vzdělávací příležitost, jak uplatnit Vaše znalosti němčiny nebo kde si nechat uznat Vaši profesní kvalifikaci? Rádi Vás v této záležitosti podpoříme a pomůžeme Vám úspěšně zahájit Vaše první pracovní kroky v našem regionu!

Jste zaměstnavatel a zaměstnáváte zahraniční odborníky příp. plánujete je zaměstnat? Odpovíme Vám na Vaše otázky týkající se zaměstnávání zahraničních pracovníků a poskytneme Vám informace o nezbytných formalitách.

Využijte naší zkušenosti a kontaktujte nás – těšíme se na Vás!

Live-Chat ve dnech:

pondělí, 3.5. - 9:30-11:30 hod., 14:00-16:00 hod.

úterý, 4.5. - 9:30-11:30 hod., 14:00-16:00 hod.

středa, 5.5. - 9:30-11:30 hod.

čtvrtek, 6.5. - 14:00-16:00 hod.

pátek, 7.5. - 9:30-11:30 hod.

Das Welcome Center stellt sich vor

Flyer Arbeitgeber
Download (2 MB)
Flyer Arbeitnehmer (DE)
Download (2 MB)
Flyer Arbeitnehmer (EN)
Download (2 MB)
Flyer Arbeitnehmer (CZ)
Download (2 MB)

Best Practice

In den vergangenen Jahren haben EURES und das Welcome-Center in Kooperation mit dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Weiden zahlreiche Veranstaltungen mit Schulklassen durchgeführt. So konnten z. B. die Schülerinnen und Schüler aus tschechischen Berufsfachschulen an Betriebsbesichtigungen in der Nordoberpfalz teilnehmen oder sich bei einer Workshop-Reihe zum Thema „Leben und Arbeiten im Nachbarland“ sowie bei einem Bewerbungstraining aktiv einbringen. Im Fokus stand unter anderem die deutsche Sprache, die die Schülerinnen und Schüler auf eine spielerische Art und Weise mit einem erfahrenen Sprachanimateur geübt haben.

Werfen Sie einen Blick in unsere Bildgalerie!


In recent years, EURES and the Welcome Centre have held numerous events with school classes in collaboration with the employer service of the Weiden Employment Agency. Therefore, the pupils from Czech vocational colleges, for example, were able to take part in company visits in North Upper Palatinate or actively participate in a series of workshops on the subject of “Living and working in a neighbouring country” and in an application training session. The focus was, amongst other things, on the German language, which the pupils practised in a fun way with an experienced language animator.

Take a look at our picture gallery!


Během posledních let uspořádali EURES a Welcome Center ve spolupráci s oddělením pro zaměstnavatele Agentury pro práci Weidenu řadu akcí pro třídy různých škol. Tak se mohli např. žáci a žákyně z českých odborných škol zúčastnit prohlídek podniků v Severní Horní Falci nebo se aktivně zapojit do řady workshopů zaměřených na téma „Život a práce v sousední zemi“ nebo do přípravy na výběrová řízení. Středem pozornosti byla mimo jiné němčina, kterou si žáci a žákyně hravou metodou procvičili za pomoci zkušeného jazykového animátora.

Podívejte se do naší fotogalerie!

Die Region Nordoberpfalz – Lebens- und Arbeitsqualität mit Zukunft

Die Region Nordoberpfalz erstreckt sich über die Landkreise Neustadt an der Waldnaab, Tirschenreuth und die kreisfreie Stadt Weiden i.d.OPf. Von Glas-, Holz- über die Maschinenbauindustrie bis hin zur Logistik-, IT- und E-Commerce-Branche: Hier bilden zahlreiche kleine und mittlere sowie große Unternehmen eine ansprechende und zukunftsorientierte Arbeitgeberlandschaft, die Perspektiven für in- und ausländische Fachkräfte bereithält. Das Know-how der ansässigen Branchen, die günstige geografische Lage mit einer guten Verkehrsanbindung und die räumliche Nähe zum Nachbarland Tschechien machen die Nordoberpfalz zu einem attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum. Weiterführende Schulen und die Ostbayerische Technische Hochschule sorgen für ein gutes Ausbildungs- und Bildungsangebot.

Egal ob man an Vulkane oder an den Komponisten Max Reger denkt, als kulinarische Spezialität einen Karpfen im „Land der tausend Teiche“ oder ein frisch gezapftes Zoigl genießen will - die Nordoberpfalz hat viel zu bieten. Die Region ist auch als Kulturbühne mit einem vielfältigen Musik-, Theater- und Museenangebot bekannt, geprägt vom bergigen Grün des Oberpfälzer Waldes, Flüssen und attraktiven Seen. Natur- und Sportliebhaber sowie Familien profitieren von Wanderwegen bis in die benachbarte Tschechische Republik, von Hallen- und Freibädern und vielen weiteren Sportmöglichkeiten. Beruf, Familie und Freizeit lassen sich somit hervorragend kombinieren!


The region of North Upper Palatinate – quality of life and work with a future

The region of North Upper Palatinate extends over the districts of Neustadt an der Waldnaab, Tirschenreuth and the district-free city of Weiden in der Oberpfalz. From the glass, wood and engineering industries to the logistics, IT and e-commerce sectors: here, a number of small, medium-sized and large enterprises form an attractive and future-oriented employer landscape with prospects for German and foreign skilled workers. The know-how of the sectors located here, the favourable geographical location with good transport connections and the physical proximity to the neighbouring country, the Czech Republic, make North Upper Palatinate an appealing place to live and an attractive economic region. Secondary schools and the East Bavarian Technical University of Applied Sciences provide good education and training.

Whether you are thinking of volcanoes or the composer Max Reger, and want to enjoy a carp as a culinary speciality in the “land of the thousand ponds” or a freshly tapped zoigl beer - North Upper Palatinate has a lot to offer. The region is also known as a cultural arena with a varied range of music, theatre and museums, characterised by the mountain verdure of the Upper Palatinate Forest, as well as rivers and attractive lakes. Nature lovers, sport enthusiasts and families benefit from hiking trails into the neighbouring Czech Republic, from indoor and outdoor swimming pools and from many other sports facilities. Therefore, work, family and leisure can be perfectly combined here!


Region Severní Horní Falc – kvalita života a práce s budoucností

Region Severní Horní Falc zahrnuje okresy Neustadt an der Waldnaab, Tirschenreuth a město Weiden i.d. OPf. Od sklářského, dřevozpracujícího a strojírenského průmyslu až po logistiku či odvětví informačních technologií a elektronického obchodování: Malé, střední i velké společnosti zde vytváří pestrou mozaiku atraktivních zaměstnavatelů, kteří mají pro zahraniční kvalifikované pracovníky připravené zajímavé perspektivy. Know-how zdejších průmyslových odvětví, výhodná geografická poloha s dobrým dopravním připojením a bezprostřední blízkost sousední České republiky, vytváří ze Severní Horní Falce atraktivní místo pro život i profesní uplatnění. Střední školy a Východobavorská technická vysoká škola zajišťují dobrou nabídku vzdělávání.

Nezáleží na tom, zda Vás zajímají sopky či hudební skladatel Max Reger nebo zda si chcete v „Zemi tisíce jezer“ pochutnat na speciálně upraveném kapru nebo čerstvě natočeném pivu Zoigl – Severní Horní Falc Vám může nabídnou mnohé. Díky své pestré hudební nabídce a nabídce divadel a muzeí je tento region znám i jako kulturní scéna, která Vás navíc upoutá typickou horskou zelení Hornofalckého lesa, řekami a jezery. Milovníci přírody a sportu stejně jako celé rodiny si mohou plnými doušky užívat turistických stezek vedoucích až do sousední České republiky, krytých i přírodních koupališť a mnoha další možností sportovního vyžití. Díky tomu máte možnost skvělým způsobem sloučit Vaše zaměstnání s Vaší rodinou a volným časem!

Bewerbungstipps - 7 goldene Regeln (Rules, Pravidla)

Info


Dokumente


Virtuelles Gedächtnisspiel „PeXmory“

Info


Lernen Sie spielerisch deutsche und tschechische Wörter aus verschiedenen Berufsbranchen. Das virtuelle Gedächtnisspiel peXmory (tandem-org.eu) hilft Ihnen dabei!

Präsentiert vom Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch - Tandem.


Naučte se hravou formou německé a české výrazy z různých profesních oblastí. Virtuální hra peXmory (tandem-org.eu) Vám pomůže!

Prezentováno od Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže - Tandem.

Kontakt

Adresse

Welcome Center der Agentur für Arbeit Weiden
Weigelstraße 24
92637 Weiden
Deutschland

Tel.: 0961 409 2101
E-Mail: Weiden.WelcomeCenter@arbeitsagentur.de
Impressum